به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی، دکتر کیهان ور دبیر کمیته المپیادسلول های بنیادی و پزشکی بازساختی و کارشناسان این ستاد از محل تعیین شده جهت راه اندازی و تجهیز دفتر المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی در باشگاه دانش پژوهان جوان بازدیدکردند. در این بازدید که دکتر مظفری معاون باشگاه دانش پژوهان جوان و آقای صولتیان رئیس روابط عمومی مرکز ملی استعدادهای درخشان و باشگاه دانش پژوهان جوان نیز حضور داشتند، ابتدا در خصوص امکانات و تجهیزات مورد نیاز بحث شد. سپس دوطرف ابراز امیدواری کردند که با تجهیزکردن این دفتر جهت انجام امور المپیاد ملی و بین المللی سلول های بنیادی وپزشکی بازساختی، دانش پژوهان سال های گذشته المپیاد علمی مذکور نیز بتوانند حضور فعالی دربرنامه های آتی المپیاد داشته باشند و دواطلب های دوره های بعدی را راهنمایی کنند.

دفتر المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در محل ساختمان باشگاه دانش پژوهان پس از تجهیز و راه اندازی فعال خواهد بود که متقابلا به اطلاع خواهد رسید.

تاریخ انتشار: ۹۶/۷/۲۶

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).