به گزارش مرکز جامع سلول­های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، دکتر محمد حسین صومی رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز روز جمعه ۱۵ اردیبهشت ماه به صورت سرزده از  رویداد استارتاپ ویکند سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی کشور و تیم ها بازدید کردند.در طی این بازدید گزارشی از ایشان در رابطه با این رویداد به عمل آمد که به شرح زیر می باشد:

۱ – با توجه به اینکه اولین بار هست که استارتاپ ویکند در حیطه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در منطقه برگزار شده چرا دانشگاه علوم پزشکی تبریز پیشگام شده است؟

برای اینکه این چنین رویدادهایی اتفاق بیفتد چیزی که از همه مهمتر است نیروی انسانی علاقه مند در این زمینه می باشد که در حال حاضر دوستان علاقه مند در این زمینه همچون دکتر کیهان ور در انستیتوی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان (SCARM) که به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز لینک هستند خواستار برگزاری رویدادهای مثل این می باشند. در حوزه تحقیقات و فناوری هم این علاقه وجود دارد و تقریبا به همه تفهیم شده که جهت گیری ها باید در این مسیر انجام شود. این استارتاپ و سایر رویدادهای مانند این نهایتاً به سمت فناوری رفته و یک ضرورت در جامعه امروزی به شمار می آید به خصوص برگزاری رویداد هایی در حوزه سلول های بنیادی کار بسیار بزرگی هست که در آینده در حوزه اقتصاد پزشکی به نظر می آید آن چیزی که حرف اول را می زند همین موضوع سلول های بنیادی خواهد بود که فکر می کنم این پتانسیل و جهت گیری برای برگزاری این رویداد و حرکت به سمت فناوری و احساس نیاز همگی دست به دست هم داد تا بتوانیم این چنین رویدادی را برای اولین بار در منطقه برگزارکنیم.

۲ – برای فرایند فناوری و تجاری سازی و حرکت به سمت نسل سوم چه برنامه هایی دارید؟

اصولاً باید  فضایی برای ارائه ایده ها و بعد پرورش ایده ها باید فراهم شود. موضوع بعدی این هست که باید فضایی نیز ایجاد شود تا این ایده ها به فن تبدیل شود.

بحث دیگر بازاریابی هست چرا که خود بازاریابی هم یک علم به شمار می آید یعنی این که ما بتوانیم افرادی که سرمایه دارند با افرادی که ایده دارند با هم تلفیق داده و در نهایت یک کار فناورانه را به ثمر بنشانیم.  به این معنی که ذهن یک سرمایه گذار را از سرمایه گذاری در موضوعات دیگر به حوزه مثلا تولید سلول های بنیادی آماده کنیم که این در صورتی امکان پذیر هست که با زبان یک اقتصاد دان با این چنین افراد صحبت کرده و در نهایت آنها را مطمئن کنیم که به سود مناسب هم خواهند رسید که همه این ها در قالب کارگاه هایی میسر می شود که این موارد به طرفین منتقل و در نهایت بتوان ذهن همه را به سوی رفتار فناورانه تغییر دهیم.

۳ – دفتر فناوری،کارآفرینی و تحقیقات دانشجویی(FAKT) که برای اولین بار در کشور ایجاد شده در حرکت به سمت این فناوری چه نقشی می تواند داشته یاشد؟

همه مواردی که ذکر شد در حقیقت همه از وظایف دفتر فکت می باشد. اولا به خاطر این نوآوری که دوستان در دفتر فکت ایجاد کرده اند صمیمانه سپاس گذاری می کنم. در ثانی خود ایجاد دفتر فکت نوعی جهت گیری دانشگاه به سمت فناوری را نشان می دهد و همچنین دوستان عزیزی که مدیریت این دفتر را برعهده دارند بایستی این موضوع یعنی پیدا کردن ایده ها و تبدیل آنها به فن را مدیریت و سازماندهی کرده و مجموع دانشگاه هم به آنها کمک کنند.

گزارش و تهیه خبر: سپیده جلیل زاده

پایان خبر

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).