به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، جناب آقای دکتر شهرتی فر فرماندار محترم شهر تبریز روز ۲۱ بهمن از مرکز سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی بازدید نمودند که در این بازدید جناب آقای دکتر فیروزی مدیریت بیمارستان و آقای مهندس خسروی رییس خدمات، گزارشی از اقدامات عمرانی و تجهیزات بخش ارائه نمودند.

در ادامه آقای پیروزپناه مدیر و معاون اجرایی مرکز توضیحاتی در مورد فعالیت های درمانی و پژوهشی انجام یافته و نیز رسالت و چشم انداز مرکز بیان نمودند.

 

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).