به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری و رشد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، مدیرگروه علوم سلولی و کاربردی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دکتر رهبر قاضی و مدیر گروه مهندسی بافت این دانشگاه، دکتر مهدی پور و نیز هیئت همراه در تاریخ ۱۴ آذر ماه از این مرکز و پروژه اتاق تمیز بازدید کردند.

در این بازدید پس از معرفی اعضای بازدید کننده، ابتدا به تشکیل گروه ها و تیم های مختلف، فعالیت های آموزشی و پژوهشی و نیز انجام تحقیقات سلول درمانی بر اساس سلولهای بنیادی و اهداف پیش رو پرداخته شد.

در ادامه پس از بازدید از پروژه اتاق تمیز و توضیحات مربوطه در رابطه با چگونگی فعالیت هایی که در آینده به انجام خواهد رسید، مقرر گردید تفاهم نامه ای فی مابین گروه علوم سلولی و کاربردی، مهندسی بافت و این مرکز منعقد گردد تا در این راستا دانشجویان و محققین محترم بتوانند با استفاده از تجارب اساتید، کادر درمان و متخصصین بالینی در پیشبرد و توسعه روش های نوین در حوزه سلول های بنیادی گام موثری بردارند.

 

تاریخ انتشار:۱۴۰۱/۱۰/۱۴

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).