به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، دکتر حسین سلطانی نژاد – مدیر فناوری و تجاری سازی ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی، صبح روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۲، به منظور ارزیابی و بررسی پروژه مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان بازدید نمودند.

طی این بازدید که با حضور برخی از مدیران و اعضای شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در مرکز جامع همراه بود، ابتدا دکتر رشیدی – رئیس مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، گزارشی از برنامه ها و عملکرد مرکز ارائه نمودند.

در ادامه، یک بازدید جامع از کل مرکز و دفاتر شرکتهای فناور و دانش بنیان مستقر در مرکز جامع بعمل آمد که در طی آن اعضای شرکت ها به توضیح درباره روند تولید محصولات خود پرداختند.

که از بین ۳۲ طرح مصوب این مرکز، ۶ شرکت موفق به اخذ مجوز دانش بنیان برای محصول فناورانه خود شده اند و سه شرکت نیز در مرحله ثبت و ارزیابی برای دانش بنیاد شدن می باشند. همچنین یک محصول مجوز تولید از اداره کل تجهیزات اخذ نموده و دو محصول دیگر در مرحله نهایی اخذ مجوز می باشند.

قابل ذکر می باشد که ۷ محصول دیگر نیز در سامانه های TTAC و IMED جهت اخذ مجوز ثبت شده اند.

سپس با حضور در محل اتاق تمیز و بازدید از همه قسمت های مختلف آن، دکتر پروین اکبرزاده ناظر محترم اتاق تمیز در رابطه با بخش های مربوط به اتاق تمیز و برنامه های آتی دانشگاه در ارتباط با چگونگی بهره برداری از اتاق تمیز توضیحاتی را ارائه دادند.

 

 

 

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).