به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی قطب آذربایجان، آقای دکتر بهزاد شریف مخمل زاده معاون تحقیقات و فناوری و دکتر مسعود کرمی مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز جهت بازدید از مرکز جامع قطب آذربایجان و در راستای راه اندازی مرکز جامع اهواز صبح روز ۲۷ فروردین ماه در این مرکز حضور یافتند.

در ابتدای این بازدید دکتر رشیدی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز به تشریح برنامه راهبردی مرکز جامع پرداخته و با تأکید به مأموریت محوری توضیحات لازم را جهت موفقیت هرچه بیشتر اهواز در اجرایی کردن خواسته های ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی ایراد نمود. در ادامه دکتر نوری رییس مرکز، توضیحات ابتدایی را در باب تأسیس این مرکز ارائه نموده و نقش مهم فرایندهای ترجمانی و  Bench to bed را در توسعه علم و فناوری ارائه داشته و در رابطه با تخت های بیمارستانی در اختیار گرفته شده برای سلول درمانی و کلینیک های مشاوره تخصصی توضیحات تکمیلی را ابراز کرد.

در ادامه دکتر پیمان کیهان ور، قائم مقام و معاون ترجمان، فناوری و تجاری سازی مرکز به توضیحات تکمیلی درباره ساختار و اهداف مرکز پرداختندو اشاره کردند که فرایندهای تجاری سازی و فناوری از اصول بسیار مهم و حیاتی در مراکز جامع به شمار می روند. وی در ادامه به تشریح کامل ساختار مرکز جامع و ارتباط آن با پژوهشکده پرداخت و ابراز امیدواری کرد دانشگاه جندی شاپور بتواند در اسرع وقت با مشاوره های حقیقی هرچه سریعتر در این راستا گام بردارد.

در ادامه، بازدید کاملی از بخش های مختلف مرکز با توضیحات جامعی در قالب بازدید از آزمایشگاه،اتاق سرد و  به خصوص اتاق تمیز توسط دکتر محمد باقر پیروزپناه، معاون اجرایی و مدیر مرکز،انجام شد.