به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذر بایجان، در تاریخ ۷ بهمن توسط نمایندگان ستاد سلول­های بنیادی طی بازدیدی از این مرکز در مورد اختصاص فضای مناسب و کاربردی برای بخش Animal Lab  جلسه ای برگزار گردید. طی این جلسه ابتدا لزوم وجود یک بخش مجزا برای Animal Lab و در نظر گرفتن یک مکان مناسب و با کارایی زیاد  برای این بخش مورد بحث قرار گرفت که چند مورد برای این منظور پیشنهاد داده شد.

قابل ذکر است که بخش  Animal Lab به منظور انجام فعالیت هایی در زمینه ی مدل سازی در پزشکی بازساختی، کارهای in vivo و در کل همه ی آزمایشات مربوط به مدل های حیوانی می باشد که از جمله الویت های این مرکز در نظر گرفته شده است.

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).