به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی هشتاد و ششمین جلسه شورای اجرایی ستاد سلول های بنیادی با حضور دکتر حمیدیه دبیر ستاد در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۵ برگزار گردید.

در ابتدای این نشست دکتر کیهان ور گفت: وب سایت دومین جشنواره سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی تا حدود زیادی تکمیل  شده و در حال نهایی شدن است.

در ادامه نماینده پیمانکار دومین جشنواره سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی گزارشی از مراحل پیشرفت تدارکات اجرایی بخش های مختلف جشنواره ارایه داد.

سپس دکتر منزوی گفت: جهت تسهیل شرکت علاقمندان حوزه علوم سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در دومین جشنواره این ستاد هزینه ثبت نام با تخفیف مناسبی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای مخاطبین مختلف تعریف شده است. دسترسی از اینجا

چنانچه علاقمندان تا تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۶ اقدام به ارسال مقاله نمایند و مقاله شان مورد پذیرش نهایی قرار گیرد ثبت نام ایشان رایگان خواهد بود. برای شرکت کنندگان خارجی نیز حساب ارزی در نظر گرفته شده است که بزودی قابلیت دریافت هزینه ثبت نام را خواهد داشت . همچنین ثبت نام تا تاریخ ۱۵/۲/۹۶ که به عنوان مهلت ثبت نام زود هنگام در نظر گرفته شده است، شامل ۶۰% تخفیف خواهد بود. همچنین آخرین مهلت ثبت نام از طریق وب سایت ۲۰ تیر ماه ۹۶ تعیین شده است .

در پایان دکتر محسنی طرح برگزاری برنامه های دانش آموزی دومین جشنواره ملی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی را به شورای مدیران ارایه داد .این طرح شامل برنامه های متنوعی از جمله المپیاد دانش آموزی، برگزاری کار گاه ها، سمینار و مسابقات دانش آموزی می باشد.

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).