به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، سمینار آموزشی با عنوان Car-T cell با تدریس جناب آقای دکتر مهدی یوسفی هیئت علمی گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، در تاریخ ۲۴ فروردین ماه روز  پنج شنبه در این مرکز برگزارخواهد شد.

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).