به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول­های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، نخستین جلسه Technovation Club روز سه شنبه ۲۱ شهریور ماه در سالن کنفرانس مرکز جامع  با موضوع ” آشنایی با اصول بازاریابی و برندینگ و بررسی تاثیر IOT (اینترنت اشیاء) در عرصه تجارت و ارتباط با مشتریان برگزار گردید. این موضوع توسط خانم سولماز قلیزاد کارشناس تجاری سازی مرکز جامع، ارائه گردید و حاضرین در جلسه به تحلیل موضوع و پرسش و پاسخ پیرامون آن پرداختند.

تاریخ انتشار: ۹۶/۶/۲۲

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).