به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، اولین جلسه راه اندازی سلول درمانی ریه با حضور دکتر ولیزاده– فوق تخصص بیماری های ریه، دکتر قاسمی مقدم -رئیس گروه توسعه مراکز خدمات بالینی، دکتر پیروز پناه قائم مقام مزکز و دکتر برزگری معاون علمی و فنی مرکز در تاریخ ۰۱/۰۹/۰۵ در مرکز نوآوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی برگزار گردید.

در این جلسه به مبحث سلول درمانی در بیماری های ریه پرداخته شد و مقرر گردید دو پروژه یکی در قالب تزریق سکرتوم توسط برونکوسکوپی به بیماران NSIP و دیگری تزریق سلول های مزانشیمی از طریق خون در بیماری های فیبروتیک ریه انجام پذیرد.

 

تاریخ انتشار: ۰۱/۰۹/۰۶

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).