به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، اولین جلسه شورای مرکز با حضور دکتر شهابی- رئیس مرکز، معاونین و روسای گروه توسعه مراکز خدمات بالینی، گروه توسعه فناوری و تجاری سازی و بازار،  گروه توسعه آموزش، پژوهش و نیروی انسانی، دکتر فرج زاده و دکتر کیهان ور بنیان گذار شتابدهنده دانش بنیان آرتان ۱۱۰۰،در تاریخ ۰۱/۰۹/۰۷ در محل سالن کنفرانس مرکز برگزار گردید.

در ابتدای جلسه به هماهنگی ها و برنامه ریزی های لازم جهت شروع استفاده از فرآورده های سلولی برای درمان بیماری های مورد تصویب پرداخته شد و نیز مقرر گردید جهت تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه کنترل کیفی مرکز، لیست دستگاه ها و لوازم مورد نیاز، تهیه و خریداری گردد.

در ادامه جلسه قرارداد فی مابین مرکز نوآوری سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی و شتابدهنده دانش بنیان آرتان ۱۱۰۰، جهت استقرار شتابدهنده در این مرکز منعقد گردید.

در پایان دکتر شهابی خاطر نشان کردند که مکاتبات لازم جهت برگزاری جلسات با روسای مراکز تحقیقاتی، آموزشی و مراکز رشد دانشگاه جهت معرفی و فروش و ارائه محصولات سلولی تولید شده توسط گروه توسعه فناوری و تجاری سازی و بازار مرکز انجام و در برنامه آتی قرار گیرد.

تاریخ انتشار: ۰۱/۰۹/۰۷

 

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).