به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی قطب آذر بایجان، جلسه ی دوم  از کارگاه روش های آزمایشگاهی و مولکولی در تحقیقات سلول های بنیادی ویژه اعضای داخلی مرکز توسط دانشجویان PhD دانشگاه سوربون پاریس جناب آقای دکترابوالفضل برزگر وجناب آقای سیدمحمدباقرپیروزپناه روز دوشنبه ۹ اسفند برگزارگردید.

در روز دوم این کارگاه پس از معرفی مواد و تجهیزات کشت سلولی توسط دکتر پیروزپناه و مروری بر مطالب مربوطه، مباحث عملی کارگاه مولکولی در قالب استخراج RNA از سلول های بافت بند ناف و سنتز cDNA و انجام  Real time PCR توسط دکتر برزگری ارائه شد.

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).