به گزارش مرکز جامع سلول­های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، سمیناری با محوریت ارزیابی سلول های بنیادی (مارکرها، روش ها، ارزیابی) توسط دکتر پیمان کیهان ور در سالن کنفرانس مرکز جامع با حضور اساتید و همکاران این مرکز در تاریخ ۲۱ خرداد ماه برگزار گردید.

در این سمینار ابتدا دکتر کیهان ور توضیحات جامعی در رابطه با روش های تشخیصی انواع سلول های بنیادی ارائه نمودند و سپس به معرفی CD مارکر ها پرداختند.

در ادامه معاون فناوری، ترجمان و تجاری سازی مرکز جامع به انواع تست های ارزیابی Viability سلول ها، فاکتور های دخیل در آپوپتوز اشاره کرده و هم چنین به معرفی روش های شناسایی فیبروبلاست ها از MSc ها پرداختند. در نهایت ایشان سخنان خود را با پاسخ به سوالات حاضرین در جلسه به اتمام رساندند.

تاریخ انتشار : ۹۶/۳/۲۱

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).