به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول­های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، سمینار با محوریت” سل تراپی در چشم (تعریف، اختلالات، G Line و…) “توسط معاون ترجمان پژوهش، فناوری و تجاری سازی مرکز در تاریخ یکشنبه ۸ مرداد ماه با حضور اساتید و همکاران در سالن کنفرانس این مرکز برگزار گردید.

در ابتدای سمینار دکتر کیهان ور به مقدمه ای درباره لیمبال استم سل ها و یژگی های آناتومیک و فیزیولوژیک آنها پرداختند.

سپس دو رویکرد مهم در سل تراپی چشم را ارائه کرده و روش های مختلف درمان نقایص قرنیه را معرفی نمودند.

در ادامه ایشان انواع تکنیک ها از قبیل متد AMT, SSCE, CLAU, CLET, SLET, KLAL و … معرفی کرده و به مقایسه مزایا و معایب و کاربرد هر کدام پرداختند. در ادامه به روش های نوین درمان قرنیه با متدهای سل تراپی و Amniotic membrane transplantation یا AMT  پرداختند و در نهایت با ارائه توضیحاتی درباره تکنیک جدید COMET و ویژگی های آن سخنرانی خود را به پایان رساندند.

تاریخ انتشار: ۹۶/۵/۸

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).