به گزارش مرکز جامع سلول­های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، سمینار با محوریت” سل تراپی در ناباروری (تعریف، اختلالات، G Line و…) “توسط دکتر محمد نوری (رییس مرکز) در تاریخ یکشنبه ۴ تیر ماه در سالن کنفرانس این مرکز برگزار گردید.

در ابتدای سمینار دکتر نوری  به ارائه توضیحاتی در رابطه با سلول های بنیادی و جایگاه آن در ناباروری  پرداختند. سپس ایشان توضیحات جامعی در مورد علت ها و فرایند های دخیل در  افزایش ناباروری، روش های درمان ناباروری از جمله، IVF، Gamete and emberyo donation and uterus surrogacy ، ICSI و … ارائه دادند. در ادامه ایشان راه کارهای نوین برای درمان ناباروری از جمله iPSC ، SCC، SCNT و هم چنین راه کارهای جدید برای حل مشکلات در ناباروری های زنان و مردان توضیح دادند.

در ادامه  آخرین کارآزمایی های بالینی انجام شده برای هر کدام از ناباروری های ذکر شده را ارائه نمودند.

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).