به گزارش مرکز جامع سلول­های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، سمینار با محوریت” کشت سلولی (تهیه محیط کشت، کشت سلولی، ارزیابی و…) “توسط دکتر مهدی پور در تاریخ یکشنبه ۷ خرداد ماه در سالن کنفرانس این مرکز برگزار گردید. در ابتدای سمینار دکتر مهدی پور به معرفی مفاهیم بنیادی و کاربردی کشت سلولی، انواع کشت سلول تعریف رده های سلولی و انواع و تعریف سویه های سلولی پرداختند.

در ادامه ایشان به معرفی محلول ها و محیط های کشت، مکمل ها، بافرها و افزودنی ها پرداختند. دکتر مهدی پور هم چنین مطالبی در رابطه با محیط های تمایزی و ویژگی های آن، تجهیزات کشت سلولی، ارزیابی و کنترل کیفی سلول ها ارائه نمودند.

در نهایت ایشان سخنان خود را با توضیحاتی درباره نحوه فریز و دفریز کردن سلول ها و پاسخ به سوالات حاضرین در جلسه به اتمام رساندند.

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۷

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).