دانشمندان با استفاده از سلول های بنیادی توانستند عملکرد سلول های عصبی را به میمون پارکینسونی برگردانند و بیماری را کنترل نمایند. این یافته می تواند منجر به تغییر روش های درمانی در انسان گردد.

طی مطالعه اخیری که نتایج آن در مجله Nature Communication به چاپ رسیده است استفاده از سلول های بنیادی پرتوان القایی (iPSC) می تواند به درمان پارکینسون کمک نماید. دانشمندان با استفاده از iPSC نوع خاصی از سلول های مغزی را تولید نمودند که تحت شرایطی در این بیماران از بین رفته است. این سلول ها در واقع نورون های دوپامینرژیک هستند که در بخش میانی مغز قرار دارند و آسیب یا هرگونه اختلال در آنها منجر به بروز علایم پارکینسون می­گردد. این سلول­ها منبع دوپامین هستند و دوپامین یک نوروترانسمیتر است که حرکت ارادی، استرس و رفتارها را تنظیم می کند. در گذشته محققان توانسته بودند عملکردهای حرکتی را در موش های صحرایی که علائم پارکینسون را از خود نشان می دادند با استفاده از نورون های دوپامینرژیک حاصل ازiPSC بازگردانند. ولی از آن زمان تاکنون هیچ مطالعه ای وجود نداشت که بتواند اثر طولانی مدت چنین سلول هایی را در بهبود علائم پارکینسون نشان دهد. در حال حاضر یک تیم تحقیقاتی به مدیریت جان تاکاهاشی از مرکز تحقیقات و کاربرد iPSC  در دانشگاه کیوتو در ژاپن چنین نورون هایی را در میمون ماکاک دم دراز پیوند نمود تا ایمن بودن و همچنین تاثیر این سلول ها را در گذر زمان به اثبات برساند.

این تیم جهت بررسی زنده­مانی، عملکرد و تکثیر سلول­های پیوند شده، از تصویر برداری رزونانس مغناطیسی (MRI) و همچنین توموگرافی تابش پوزیترونی (PET) استفاده نمودند. برای اینکه ایمن بودن این سلول ها ثابت شود یک پیگیری مستمر دو ساله پس از پیوند نیز انجام گرفت. آنالیزهای سلولی نشان داد که نورون های دوپامینرژیک حاصل از iPSC  ها پس از پیوند بعد از مدتی به بلوغ رسیده و با ایجاد اکسون ها و دندریت ها وارد استریاتوم میزبان شدند. همچنین پس از یک پیگیری دو ساله، تاکاهاشی و تیم وی نه تنها هیچگونه اثری از تومورزایی را در این میزبان ها مشاهده نکردند بلکه هیچ پاسخ ایمنی جهت رد این سلول ها نیز وجود نداشت.

نتایج این یافته ها نشان می دهد با توجه به اینکه هنوز مطالعات بیشتری برای ادامه اینکار در انسان لازم است ولی ترجمان استفاده از پیش سازهای دوپامینرژیک حاصل از سلول های بنیادی پرتوان القایی می تواند به سرعت جهت درمان بیماری پارکینسون در انسان اتفاق بیفتد.

تاریخ انتشار:۹۶/۶/۱۳

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).