اطلاعات زیادی در مورد متابولیسم سلول های بنیادی وجود ندارد ولی در تحقیقات جدیدی که موسسه تحقیقاتی مرکز پزشکی کودکان در Southwestern(CRI) UT انجام داد مشخص گردید سلول‌های بنیادی مقدار زیادی از ویتامین C را برای تنظیم عملکردشان و همچنین مهار پیشرفت لوکمی جذب می کنند.

دکتر Sean Morrison مدیر CRI بیان داشت با اینکه مکانیسم عمل ویتامین C در سلول های بنیادی هنوز به طور کامل شناخته نشده است اما مدتی است که به این یافته دست پیدا کردیم که افراد با کمبود ویتامین C (آسکوربات) بیشتر در معرض ابتلا به سرطان قرار می گیرند.

شناخت متابولیسم سلول های بنیادی مشکل است چرا که تعداد زیادی از سلول ها جهت آنالیزهای متابولیکی مورد نیاز است در حالی که تعداد سلول های بنیادی در هر بافتی بسیار کم است.

در این راستا در مطالعه ای که در ژورنال Nature به چاپ رسیده است تکنیکی توسعه یافت که به محققان اجازه می دهد مرتباً سطوح متابولیت را در جمعیت های کمیاب سلولی مانند سلول های بنیادی اندازه گیری نمایند.

این تکنیک به محققان امکان داد تا کشف کنند که هر سلول خونی در مغز استخوان الگوهای مشخص متابولیکی در جذب استفاده مواد مغذی دارد.

یکی از ویژگی های اصلی متابولیکی سلول های بنیادی جذب مقدار زیاد ویتامین C است. به منظور تعیین اهمیت آسکوربات در عملکرد سلول های بنیادی، محققان از مدل موشی که کمبود گلوکولاکتون اکسیداز (Gulo) که آنزیم کلیدی در سنتز آسکوربات در پستانداران از جمله موش به استثنای انسان است را مدنظر قرار دادند.

عدم وجود این آنزیم در موش که باعث می شود که حیوان آسکوربات را مانند انسان از رژیم غذایی خود کسب کند.

محققان CRI میزان جذب آسکوربات توسط این موش ها را به شدت کنترل کردند و متوجه شدند که آنها میزان آسکوربات را همانند آنها ۵% از انسان های سالم شبیه سازی می کنند.

محققان انتظار داشتند تا سلول های بنیادی در این سطح آسکوربات عملکرد خود را از دست بدهند ولی نکته قابل توجه این است که آنها نه تنها عملکرد خود را از دست ندادند بلکه بر عکس این موضوع اتفاق افتاد. با این حال این افزایش عملکرد منجر به افزایش مواردی چون لوکمی گردید.

دکتر Michalis Agathocleous نویسنده اصلی این مطالعه گفت: سلول های بنیادی آسکوربات را جذب می کنند تا بتوانند اصلاحات شیمیایی که بخشی از اپی ژنتیک را روی DNA تعیین می کند اعمال نمایند.

اپی ژنومیک مجموعه ای از مکانیسم های داخل سلول است که تنظیم روشن و خاموش شدن ژن ها را بر عهده دارد. بنابراین زمانیکه سلول های بنیادی ویتامین C کافی را دریافت نکنند اپی ژنتیک دچار تغییر می شود و در حالی که عملکرد سلول های بنیادی زیاد می‌شود خطر ابتلا به لوکمی هم افزایش می یابد.

یافته های این مطالعه حاکی از ارتباط اثر آسکوربات بر روی آنزیم Tet2 است. جهش هایی که باعث غیرفعال نمودن آنزیم Tet2 می شوند گام اول در پیدایش لوکمی را فرآهم می آورند. دانشمندان CRI نشان دادند که کمبود آسکوربات می تواند عملکرد آنزیم Tet2 را محدود کرده و خطر ابتلا به لوکمی را افزایش دهد.

محققان آزمایشگاه زیست شناسی سرطان و سلول های بنیادی Hamon از تکنیک‌های توسعه یافته ای جهت شناسایی مسیرهای متابولیکی کنترل عملکرد سلول های بنیادی و پیشرفت سرطان استفاده نمایند. آنها همچنین در نظر دارند نقش ویتامین C را در عملکرد سلول‌های بنیادی و بازسازی بافت پیدا نمایند.

تاریخ انتشار: ۹۶/۵/۳۱

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).