به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، اولین جلسه تیم RRB روز سه شنبه ۲۹ فرودین ماه به منظور فعالیت در زمینه بیولوژی تولید مثلی بازساختی تشکیل گردید. اولین هدف این تیم فعالیت روی ارزیابی عملکرد تخمدان در زنانی است که قبل از سن یائسگی دچار از کار افتادن تخمدان می شوند. هدف از این کار بازیابی موقتی عملکرد تخمدان به منظور بارور کردن زنان یائسه ای که خواستار فرزند هستند می باشد.

این تیم در کنار الویت های اول خود، پروژه ای در زمینه ترمیم اندومتر در زنانی که با مشکل ضخامت اندومتر روبرو هستند در برنامه کار تیم دارد.

 

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).