به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی، دکتر محمد نوری رییس مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان در گفتگو با کارشناس ستاد از تصویب راه اندازی اولین پژوهشکده سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی کشور در شهر تبریز خبر داد.

دکتر محمد نوری ضمن اعلام خبر تصویب راه اندازی این مرکز توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: از مدت ها قبل مراکز تحقیقاتی سلول های بنیادی بند ناف، ایمونولوژی و هماتولوژی – آنکولوژی در شهر تبریز راه اندازی شدند و پس از ایده اولیه تاسیس مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی درصدد برآمدیم تا با تجمیع این سه مرکز تحقیقاتی – که دارای اهداف مشترک و همسوی فراوانی هستند – اقدام به تاسیس پژوهشکده ای در این رابطه نماییم از مدت ها قبل نامه نگاری و رایزنی های مربوطه انجام شده بود که به حمد الهی و با اهتمام مسولین و نظر مثبت همکاران در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب نهایی رسید.

سرپرست اولین پژوهشکده سلول های بنیادی افزود: از طرف دیگر با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از راه اندازی اولین مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی به نظر می رسد فعالیت این دو نهاد بتواند با یک برنامه راهبردی مشترک و وظیفه محوری مبتنی بر آینده نگاری به هم افزایی فعالیت ها نه در تنها در عرصه های پژوهشی بلکه در عرصه های ترجمان، فناوری و تجاری سازی منجر گردد که در این راست  هدف ما استفاده بیشتر از سلول های بنیادی و کاربرد آن در درمان بیماری هاست که اکنون تیمی متخصص در حیطه سلول بنیادی و پزشکی بازساختی مشغول به فعالیت سل تراپی در زمینه های استخوان ، پوست و قلب می باشد.

وی فعالیت سل تراپی را از اهداف عمده این مرکز برشمرد و اظهار داشت : جهت فعالیت در حیطه سل تراپی نیازمند بیمارستان و تجهیزات آن جهت درمان بیماران بودیم که در این رابطه در بیمارستان شهید مدنی با راه اندازی اتاق تمیز و تجهیزات مناسب همراه با آزمایشگاه مولکولی و بخش پذیرش بیمارستان و تخت های بیمارستانی در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۵ بهره برداری رسید و هم اکنون در حال استفاده از فرآورده های سلولی این بیمارستان هستیم و تیم های کاربردی تشکیل شده و استراتژی مشخصی در این رابطه برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نوشته و ارسال گردید. حضور دکتر حمیدیه دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی نیز سبب شد که انگیزه ها بیشتر شده و روند کار سرعت بیشتری پیدا نماید ، و اهداف همسو تر گردد.

اهداف آینده این مراکز، همکاری در زمینه های مختلف علمی و بین المللی از جمله تولید بافت ، استفاده از سلول های بنیادی در درمان بیماری ها و ناباوری خواهد بود.

دکتر محمد نوری در انتها با تشکر از زحمات ریاست دانشگاه و معاونت تحقیقات و فناوری و همچنین ریاست مراکز تحقیقات سه گانه اظهار امیدواری کرد هم سویی و هم افزایی فعالیت های این مراکز با اهداف متعالی مرکز جامع انجام شود و افزود: به نظر می رسد با توجه به حضور هیات علمی های جوان و خوشفکر در مرکز جامع و  پژوهشکده ، بتوانیم  نقش مهم و موثری در عرصه دانش سلول های بنیادی ایفا نماییم.

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).