بسیاری از بیماری های شبکیه منجر به کاهش برگشت ناپذیر بینایی می گردد. درمان با استفاده از سلول های بنیادی به سرعت در حال توسعه یافتن است و رویکردی جدید را برای جایگزینی سلول های عصبی ناکارامد شبکیه ارائه می دهد.

استفاده از سلول های بنیادی در مدل های حیوانی بیماری های شبکیه منجر به بهبود عملکرد بینایی گردیده است. درمان با استفاده از سلول های بنیادی، چشم اندازی مهیج را در بازگرداندن بینایی ارائه می دهد. موفقیت سلول های بنیادی در درمان بیماری های شبکیه نه تنها به بقای سلول های پیوندی، بلکه به چگونگی مهاجرت سلول های بنیادی و جاگیری و تشکیل سیناپس ها به نحوه مطلوب وابسته است.

در مطالعه ای که توسط محققان مرکز چشم پزشکی NEI وابسته به NIH صورت گرفته است، دانشمندان به بررسی نحوه سازگاری و زنده ماندن سلول های حس کننده نور در شبکیه چشم پرداختند. دانشمندان به کمک یافته های خود از سلول های اپی تلیوم رنگدانه دار شبکیه تمایز یافته از سلول های بنیادی برای پیوند به بیماران مبتلا به دژنراسیون ماکولا مرتبط با سن خشک (AMD) که عامل اصلی نابینایی در ایالات متحده آمریکا می باشد استفاده کردند.

Kapil Bharti رهبر این تیم تحقیقاتی می گوید: ما اکنون بهتر می توانیم نسبت به تولید و پیوند سلول های اپی تلیوم رنگدانه دار شبکیه مشتق از سلول های بنیادی به عنوان اولین سلول هایی که در فرد مبتلا به دژنراسیون ماکولا مرتبط با سن خشک از کار می افتند، اقدام کنیم.

در فرد سالم، سلول های اپی تلیوم رنگدانه دار شبکیه نقش حمایت کننده از سلول های دریافت کننده نور که سیگنال نوری را به سیگنال الکتریکی برای ارسال به مغز ایجاد می کنند، دارند. این تیم تحقیقاتی امیدوار است روند از بین رفتن سلول های اپی تلیوم رنگدانه دار شبکیه را با جایگزینی سلول های تمایز یافته از سلول های بنیادی در محیط آزمایشگاه معکوس کند. هدف آن ها شامل تمایز زدایی از سلول های خونی فرد بیمار و تبدیل آن ها به سلول های پرتوان القایی (iPSCs) و سپس تمایز آن ها به سلول های اپی تلیوم رنگدانه دار شبکیه می باشد. به همین منظور محققان جهت بهینه سازی رشد این سلول های تمایز یافته و افزایش میزان بقای آن ها به بررسی روش های مختلف پرداختند. جهت مطالعه بیشتر در مورد این مقاله می توانید از لینک ذیل استفاده فرمائید.

Reference: http://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(17)31847-8

 

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).