در روشی که امروزه سلول های بنیادی پرتوان تولید می شوند از دو جهت نیازمند بهینه سازی است ۱) مدت زمانی که طول می کشد سلول ها به سلول های بنیادی تبدیل شوند، مدت زمانی طولانی است و ۲) نرخ بازبرنامه ریزی موفقیت آمیزی بسیار پایین و چیزی در حدود یک سلول در ۱۰۰ هزار سلول است.

حال محققان توانسته اند این دوره را کوتاه تر سازند و نرخ موفقیت را افزایش دهند. چالشی که در روش یاماناکا وجود دارد استفاده از وکتورهای ویروسی است که ورود آن ها به کروموزوم سلولی به صورت تصادفی است و به همین دلیل محققان سعی کردند که از مواد شیمیایی به جای وکتور ویروسی استفاده کنند. بعد از کارآزمایی های هدفمند آن ها دو ماده شیمیایی را تولید کردند که در تبدیل سلول های پوستی به سلول های بنیادی نتایج مطلوبی را ایجاد می کنند. این بدین معنی است که نیازی به دو فاکتور از چهار فاکتور یاماناکا نیست. به همین دلیل استفاده از دو فاکتور به جای چهار فاکتور، مدت زمان لازم برای بازبرنامه ریزی را تقریبا تا حد یک هفته پایین آورد. با استفاده از این رویکرد، نرخ موفقیت تا ۱۰ برابر افزایش پیدا کرد. فاز بعدی تحقیقات شامل حذف فاکتورهای یاماناکا خواهد بود و مزیت این امر حذف وکتورهای ویروسی و هم چنین حذف عوارض جانبی اثر روی ژن های خاص خواهد بود.

 

Reference:https://www.nature.com/articles/s41589-019-0264-z

تاریخ انتشار:۹۸/۶/۹

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).