به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی کمیته دانش آموزی ستاد با حضور جمعی از اعضا و دکتر حمیدیه، دبیر ستاد به منظور توسعه فعالیت های بخش دانش آموزی در سطح بین الملل تشکیل جلسه داد.

در ابتدای جلسه دکتر حمیدیه ضمن تشریح اهمیت فرآیند برگزاری استارتاپ حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی و بخش دانش آموزی دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی افزود: اهمیت ترویج و توسعه علوم نوین سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در بین قشر دانش آموزی، ستاد را بر آن داشت که توجه ویژه ای به بخش دانش آموزی داشته باشد که در این زمینه اقدام به برنامه ریزی در بخش های مختلف از جمله راه اندازی المپیاد و پژوهش سراهای کشور  برای دانش آموزان شد. همچنین در این راستا ستاد با همکاری دبیرخانه دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی بخش دانش آموزی دومین جشنواره ملی را برگزار نمود که مورد استقبال دانش آموزان و همچنین سخنرانان خارجی  قرار گرفت. در جشنواره مذکور چند نفر از سخنرانان اروپایی درخواست رسمی توسعه فعالیت های دانش آموزی در کشور خود را نمودند. دکتر حمیدیه این درخواست را فرصتی بسیار مطلوب برای تبادل علمی و فرهنگی ایران با کشورهای درخواست کننده خواند.

در ادامه اعضای این کمیته به بحث و بررسی در مورد چگونگی توسعه فعالیت های بخش دانش آموزی در سطح بین المللی پرداختند و پیشنهاد شد در این راستا بسته ای  شامل برنامه های مختلف دانش آموزی در حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی تهیه گردد.

تاریخ انتشار:۹۶/۶/۱۲

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).