محققان موسسه Wellcome Trust Sanger در U.K. و همکارانشان، آنچه را که به طور بالقوه می تواند یک سلول بنیادی همه توان(EPSCs) باشد و قادر است به هر نوع سلولی تمایز و تکثیر یابند را ایجاد کرده اند.

قبل از این پیشرفت، سلول های بنیادی موجود در دو رده اساسی – سلول های بنیادی جنینی(ES) و سلول های بنیادی پرتوان القائی (iPS) تقسیم می شدند. در تئوری، هر دو این رده های سلول های بنیادی می توانند به تعداد زیادی از سلول ها تکثیر یابند. با این حال، ES و  iPS محدودیت هایی دارند: آن ها قادر به تمایز و رشد به هر نوع سلول نیستند و فقط به رده های خاصی از سلول ها تبدیل می شوند.

از سوی دیگر، EPSCs  قادر به ایجاد هر نوع سلول هستند زیرا دارای ویژگی هایی شبیه به سلول های نخستین جنین هستند. در این مطالعه، موش ها مورد بررسی قرار گرفتند. این تیم اعتقاد دارند که می توانند EPSC های مشابه را در انسان ها و دیگر پستانداران نیز بکار گیرند.

محققان برای تولید سلول های EPSCs موش ، سلول های موش را از ابتدای مرحله رشد خود کشت دادند یعنی در مرحله ای که سلول تخم به توده های۴ سلولی یا ۸ سلولی تقسیم می شوند و هر کدام از این سلول ها قادرند به هر نوع سلول دیگری تمایز یابند. در مقابل، سلول های بنیادی جنینیمعمولا از مرحله توده ۱۰۰ سلولی به بعد اطلاق می شوند. علاوه بر این، محققان سلول های بنیادی جنینی و پرتوان القائی را تحت شرایط خاص بهEPSC ها تبدیل کرده و آن ها را تکثیر کردند. به طور خلاصه، آن ها توانستند روند تکامل سلول ها را به اولین رده سلولی برگردانند.

در حال حاضر پژوهشگران از سلول های بنیادی جنینی و پرتوان القائی بطور گسترده استفاده می کنند. آن ها امروزه قادر به تبدیل سلول های پوست به نورون های حرکتی، درمان طاسی و حتی آرام شدن روند پیری در موش ها با استفاده از سلول های بنیادی هستند. در واقع، پتانسیل استفاده از سلول های بنیادی در پزشکی بازساختی در حال حاضر بسیار بالا می باشد و اینک با ورود EPSC ها این پتانسیل بیشتر هم می شود. این EPSCs اولین سلول های بنیادی قادر به تولید تمام سه نوع سلول های بنیادی بلاستوسیست – سلول های متمایز شده از تخم لقاح یافته –می باشند.

Hiro Nakauchi از محققان دانشگاه استنفورد می گوید: این یک دستاورد فوق العاده است، کار با سلول های بسیار اولیه که می توانند هم سلول های جنینی و هم دیگر سلول های غیرجنینی را تشکیل دهند.

Reference: http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature24052.html?foxtrotcallback=true

تاریخ انتشار: ۹۶/۷/۲۶

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).