به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی نشست شورای سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه شهید چمران با حضور دکتر حمیدیه دبیر ستاد، دکتر ابراهیم حاجی دولو معاون پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز ، دکتر مخمل زاده معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و جمعی از اعضای هیأت علمی در سالن جلسات دانشگاه روز سه شنبه مورخ ۱۶/۰۸/۹۶ برگزار گردید.

در ابتدای این نشست دکتر ابراهیم حاجی دولو معاون پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز  با اشاره به  وجود مراکز پژوهشی و فناوری فعال در دانشگاه، گزارشی از مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در این خصوص از جمله راه اندازی مرکز تحقیقات سلول های بنیادی و فناوری ترانسژنیک ارائه نمود و سیاستگذاری این مجموعه را شناسایی و استفاده از پتانسیل و ظرفیت‌های استان برشمرد.

دکتر حمیدیه با اشاره به تشکیل کارگروه های مختلف در رشته های مختلف پزشکی و دعوت از اساتید علوم پایه، بالین و فنی و مهندسی گفت: مرز بین رشته‌های مختلف از بین رفته و این مدل در تحقق اهداف بسیاری از علوم و فناوری های نوین پزشکی نیز موفق بوده است. وی اخذ اولین مجوز سلول درمانی از معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را یکی از مهمترین اقدامات ستاد طی چند سال گذشته عنوان نمود و گفت: می بایست در توسعه و تولید محصولات سلولی، شرکت های دانش بنیان مرتبط حداکثر مشارکت را داشته باشند.

در ادامه دکتر مخمل زاده معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نیز آمادگی خود را در جهت حمایت و توسعه مراکز تحقیقاتی با استفاده از پتانسیل هر دو دانشگاه علوم پزشکی و شهید چمران اهواز اعلام نمود و گفت: می بایست از تمام ظرفیت های استان در جهت توسعه زیرساخت های لازم در زمینه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی استفاده نمود.

سپس دکتر تابنده به ارائه گزارشی در زمینه برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای چند سال آینده در حوزه استفاده از سلول های بنیادی در درمان پرداخت و گفت: با ایجاد مرکز تحقیقات سلول های بنیادی و فناوری ترانسژ نیک می توانیم وارد مباحث بالینی شده و با دانشگاه علوم پزشکی اهواز در جهت توسعه این علم همکاری داشته باشیم. در انتها وی افزود: می‌توان در ارائه خدمات تکنولوژی سلول های بنیادی با مشارکت  مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان فعال با توجه به پتانسیل های موجود اقدامات مناسبی را به انجام رساند

تاریخ انتشار: ۹۶/۸/۲۰

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).