زمانی که فردی بخشی از بافت نرمش را به دلایلی مانند تصادف، عفونت یا جراحی از دست می دهد، جراحان گزینه های اندکی برای القای بازسازی بدن و جایگزینی بافت از دست رفته در اختیار دارند که همین امر موجب می شود عوارض آن برای بیمار باقی بماند. در مطالعه ای جدید، محققین ژل جدیدی را تولید کرده اند که به عنوان ابزار بازسازی کننده بافت های نرم، امیدوار کننده نشان داده است.

برای تولید این ژل محققین نانوفیبرهایی را با استفاده از یک پلیمر زیست تخریب پذیر تولید کردند که سال هاست کاربرد پزشکی دارد. در ادامه این نانوفیبرها با اسید هیالورونیک تیمار شدند  تا ترکیبی از نانوفیبر-هیدروژل تولید شود که قابلیت نفوذ پذیری ماکروفاژها را افزایش می دهد و هم چنین توانایی رگزایی در ناحیه آسیب دیده را نیز بالا می برد. این ژل قابل تزریق می توانند به عنوان داربستی برای بازسازی بافت نرم از دست رفته عمل کند. محققین با برداشتن بافت نرم از رت ها و خرگوش ها در شرایط آزمایشگاهی و سپس پر کردن حفرات ایجاد شده با این ژل، قابلیت های آن را تست کردند. گزارش ها نشان داد که این ژل به راحتی شکل حفره موجود را به خود گرفت.

مهم تر از همه این که ماکروفاژها به درون ژل نفوذ کردند و سیگنال هایی را به بدن جانور فرستادند که همگام با تخریب شدن ژل، موجب تشکیل عروق خونی و سلول های جدید درون ژل شد. در انتها مشاهده شد که بافت از دست رفته بازسازی شد. به عقیده محققین این ژل می تواند بافت از دست رفته به اندازه ۱۰ سانتی متر مکعب را جایگزین کند. کارآزمایی های بالینی برای تست این ژل در انسان به زودی شروع خواهد شد.

Reference:https://medicalxpress.com/news/2019-05-nanofiber-hydrogel-composite-soft-tissue-regenerate.html

تاریخ انتشار:۹۸/۵/۱۷

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).