به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان،جشن ولادت حضرت زینب و روز پرستار در حضور مدیران، اساتید این مرکز و بیمارستان شهید مدنی تبریز به همراه دکتر نوری(رئیس مرکز جامع سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی) و دکتر فیروزی (مدیر بیمارستان شهید مدنی تبریز) برگزار شد.

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).