به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان از ستاد توسعه ی علوم و فناوری های سلول بنیادی، دکتر کیهان ور قائم مقام و معاون ترجمان، فناوری و تجاری سازی مرکز در جلسه شورای مدیران با حضور دکتر دلیری، معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره Stemup تبریز و نیز پکیج مشاوره و راهنمایی مراکز کشوری توضیحاتی ارائه داد.

در ادامه دکتر کیهان ور به جلسه ای که دیروز در طی بازدید معاون تحقیقات و فناوری و مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان انجام شده پرداختند و اینکه در این بازدید تشریح کاملی از برنامه راهبردی مرکز جامع، ساختار و ارتباط آن با پژوهشکده و  نیز تأکید به مأموریت محوری جهت موفقیت هرچه بیشتر اهواز در اجرایی کردن خواسته های ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی به عمل آمد.

دکتر کیهان ور افزودند که در رابطه با بازدید جهاد دانشگاهی استان یزد از مرکز جامع که توسط ریاست سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد و هیئت همراه  در روز ۱۱ اسفندماه سال ۹۵ انجام شده بود، همه ی توضیحات جامع در رابطه با مرکز جهت همکاری های لازم با سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد داده شده است.

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).