به گزارش مرکز جامع سلول­های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، جلسه ای با نمایندگان شرکت Orthogen آلمان در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه تشکیل شد.

در ابتدای این جلسه دکتر نوری -رییس مرکز- ضمن عرض خیر مقدم، به معرفی مرکز پرداختند و نسبت به فرآیندهای اهمیت دار در مرکز توضیحات لازم را ارائه نمودند. سپس دکتر کیهان ور-معاون ترجمان، فناوری و تجاری سازی مرکز- به بحث بازار سلول درمانی و پزشکی بازساختی و آینده آن پرداخته و اصول حاکم بر مرکز را توجیه کردند. در ادامه نمایندگان شرکت Orthogen آلمان در ایران،  دکتر مجید وثوقی نماینده بخش علمی و دکتر هوشنگ ابراهیمی نماینده بخش تجاری شرکت به معرفی و ارائه محصول دارویی این شرکت با نام “اورتوکاین” “Orthokine” برای درمان بیماری آرتروز پرداختند.

در ادامه بحث های علمی با اساتید مرکز و نمایندگان علمی مربوطه انجام شد. در نهایت معاون فناوری و تجاری سازی مرکز ابراز امیدواری کردند که در اسرع وقت پروپوزال به مرکز ارائه گردد تا بر اساس پروتکل­ های موجود در SCARM و طرح در شورای بالینی در رابطه با اجرای این طرح در مرکز، تصمیم گیری نهایی صورت پذیرد. ایشان ابراز امیدواری نمودند تا افراد دخیل در این پروپوزال به ویژه متخصصین طب فیزیکی و توانبخشی و همچنین متخصصین پزشکی ورزشی در این پروژه کاملاً درگیر باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).