به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یکی از بخش‌های شلوغ و پراستقبال دومین جشنواره ملی و کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی، کارگاه‌های تخصصی آموزشی، با حضور اساتید شناخته شده و فعالان این حوزه فناروی است. اعضای هیئت علمی و کارشناسان این مرکز با حضور فعال و پررنگ خود در کارگاه های آموزشی حاشیه دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی ضمن فراگیری مهارت های مرتبط با فرآیندهای خود در مرکز، بر بار علمی و دانش عملی مرکز افزودند. تا امروز مورخ ۹۶/۴/۲۰ آقایان و خانم ها دکتر مهدی یوسفی، ندا کیهان ور و حمید اسکویی؛ در کارگاه تئوری و عملی جداسازی و کشت سلول های استرومال مشتق از چربی (SVF)، دکتر مریم اکبرزاده و امیر ولیزاده؛ در کارگاه کاربرد علوم حیوانات آزمایشگاهی در تحقیقات سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، دکتر راحله فرحزادی و سمیرا اصغری؛ در کارگاه استخراج سلول های فیبروبلاست و کراتینوسیت انسانی و کشت آن ها،مهندسی پوست های مصنوعی، سپیده جلیل زاده؛ در کارگاه تئوری و عملی تولید و نگهداری سلول های پرتوان القایی (iPS)، سپیده باستانی؛ در کارگاه دست ورزی ژنتیکی سلول های بنیادی به کمک وکتورهای رتروویروسی و Beyond genome editing: application of advanced technology to understand regulation of the genome، رعنا امان پور؛ در کارگاه آشنایی با مفاهیم و کاربردهای سلول های بنیادی و کار آزمایشگاهی و کارگاه آشنایی با روش های فلوسیتومتری، و علیرضا غفارزاده؛ در کارگاه آشنایی با روش های فلوسیتومتری، شرکت نموده اند. لازم به ذکر است آموزش و فراگیری مهارت ها تا پایان دوره کارگاه ها تا روز آغاز جشنواره ادامه دارد و اعضای مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی نیز همچنان به فعالیت خود در این کارگاه ها خواهند پرداخت.

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).