به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، به استحضار می رساند که این مرکز حضور پررنگی در جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی پیدا کرده است. فرآیندهایی که اسکارم در آنها نقش آفرینی کرده است به شرح زیر می باشد:

۱– حضور اعضای هیأت علمی SCARM در کمیته علمی کنفرانس بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

  • دکتر محمد حسین صومی
  • دکتر محمد نوری
  • دکتر محمد رضا رشیدی
  • دکتر نصرت الله  ضرغامی
  • دکتر پیمان کیهان ور

 

۲- حضور فعال در رویداد استم آپ II (رویداد استارتاپ سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی)

دبیر کل رویداد دکتر پیمان کیهان ور

دبیر علمی رویداد  ندا کیهان ور

منتورهای رویداد 

  • سولماز حضرت قلی زاد
  • آرش مدرس
  • قادرصادقی

۳- دبیر بخش المپیاد دانش آموزی

دکتر پیمان کیهان ور (بنیانگذار و  رییس کمیته علمی المپیاد علمی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی ایران)

 

۴-عضویت اسکارم در  هیئت رییسه ی پنل های تخصصی

-دکتر محمد نوری (روز شنبه ۲۴ تیر ماه ساعت ۸:۳۰ الی ۱۱)

Tissue Engineering and Organoid

Chairpersons: Alexander Seifalian, Hossein Baharvand, Jafar Ai, Mohammad Reza Zali, Mohammad Nouri, Karim Nayernia

-دکتر پیمان کیهان ور (روز جمعه ۲۳ تیر ماه ساعت ۱۱ الی ۱۴:۱۰)

Stem Cell Technologies and Tissue Engineering

Chairpersons: Robert G J Vries, João Mano, Peyman Keyhanvar, Hossein Ghanbari, Samaneh Ghazanfari

-دکتر محمد رضا رنجکش (روز پنج شنبه ۲۲ تیر ماه ساعت ۱۶:۱۰ الی ۱۸:۱۰)

Regenerative Medicine in Dermatology

Chairpersons: Mohammad Ali Nilforoshzadeh, Mohammadreza Ranjkesh, Parvin Mansouri, Saeed Shafieian, Seong Soo An

۴-حضور اسکارم به عنوان سخنران در جشنواره

دکتر مریم اکبرزاده                                                                                                                                                                                                                                                                                       Maryam Akbarzadeh Tabriz University of Medical Sciences

Regenerative Medicine in Nephrology, Urology and Reproductive System

The Potential Therapeutic Effect of Melatonin on Human Ovarian Cancer by Inhibition of Proliferation, Invasion and Migration of Human Ovarian Cancer Stem Cell

 –ندا کیهان ور                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Neda Keyhanvar Tabriz University of Medical Sciences

Regenerative Medicine in Dermatology

A Novel Scaffold-Free Tissue Engineering Method for Skin Regeneration

یونس پیله ور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Younes Pilehvar-Soltanahmadi

 Tabriz University of Medical Science

 Regenerative Medicine in Dermatology

Potential of Emu Oil Based Electrospun Nanofibrous Scaffold Captured with Adscs as an Innovative Bioengineered Cell–Scaffold Construct for Skin Tissue Regeneration

امید چراغی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Omid Cheraghi University of Tabriz

Metabolic and Digestive System

Type 2 Diabetes Inhibited Human Mesenchymal Stem Cells Angiogenic Response by Over-Activity of the Autophagic Pathway

 

۵- کارگاه آموزشی بوم و مدل و کسب و کار برای رشد استارتاپ ها

رییس کارگاه: دکتر محمد نوری

دبیر علمی کارگاه: دکتر پیمان کیهان ور

 

۶- حضور اسکارم در جشنواره با دو غرفه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 تاریخ انتشار: ۹۶/۴/۱۵                                                                                                                                                                          

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).