به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی شانزدهمین نشست شورای بررسی طرح های مرز دانشی ستاد با حضور دکتر حمیدیه دبیر ستاد و جمعی از اعضای این شورا در روز یکشنبه مورخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۵ در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار گردید.

در این جلسه طرح های مرزدانشی واصله از طریق کارگروه های تخصصی به این شورا مورد داوری و ارزیابی قرار گرفت و بر اساس داوری های صورت پذیرفته و با نظر همه اعضاء در مورد آن ها تصمیم گیری گردید که نتایج آن ها متعاقباً به اطلاع مجریان محترم خواهد رسید.

در این نشست دکتر عارفیان گفت: پروژه ها در ۳ ساختار مرزدانش، فناوری و کلان از طریق سامانه ارسال طرح ها در وب سایت ستاد ارسال می گردند و پروژه های مرزدانشی می بایست در دانشگاه مصوب گردند و این تصویب در دانشگاه و الزام ستاد بر این موضوع به دلایل مختلفی همچون نظارت ساختاری دانشگاه و مراکز بر اجرای پروژه در محیط پژوهش و تعامل بیشتر دانشگاه ها و مراکز مذکور با ستاد در راستای عقد قرارداد و پرداخت هزینه ها به مجریان است. همچنین می بایست این موضوع و مبلغ مشارکت دانشگاه به این ستاد اعلام گردد.

وی همچنین افزود: تمامی پروژه ها قبل از طرح در جلسه شورای بررسی طرح های مرزدانشی جهت بررسی و کارشناسی به کارگروه مربوطه ارجاع می گردد و نتایج حاصل از کارگروه پس از تکمیل مصوبات و مدل مشارکت مالی و در صورت نیاز مصوبه اخلاقی جهت تصویب نهایی به شورای بررسی طرح های مرزدانش عودت می گردد.

لازم به ذکر است ازین پس طرح های پژوهشی مورد حمایت ستاد نخواهند بود و فقط طرح هایی که توسط اعضای کارگروه مربوطه بعنوان مرز دانش تشخیص داده شوند برای بررسی به شورای تخصصی مربوطه إرجاع خواهند شد.

 

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).