تحقیقات جدید نشان می دهد که با روش نوین از ویرایش ژنوم می توان خوک های مینیاتوری تولید کرد که اندام های قابل استفاده برای پیوند به انسان داشته باشند.

با اینکه این علم هنوز دوران ابتدایی خود را می گذراند، این یافته های بزرگ به جلو در استفاده از اندام های خوک به صدها نفر از هزاران بیماری است که هر سال در لیست طولانی پیوند اعضا انتظار می کشند.

در گزارشی که در روز پنج شنبه در ژورنال Science منتشر شد، دانشمندان دانشگاه هاروارد شرکت eGenesis و چندین انستیتو دیگر با استفاده از تکنیک ویرایش ژن و کلونینگ توانستند خوک های مینیاتوری تولید کنند که عاری از هرگونه ویروسی باشد که قابلیت انتقال به انسان را داشته باشد.

بنا بر گزارش نیویورک تایمز یکی از سدهای مهمی که همیشه مانع از استفاده از اندام های تولید شده در خوک برای پیوند انسان وجود داشت رترو ویروس های خفته درون ژنوم این حیوانات بود.

در گزارشی جدید دانشمندان به تشریح جزئیات چگونگی استخراج سلول های خوکی و ویرایش آن ها از طریق روش نوین CRISPR-Cas9 و کلونینگ این سلول های ویرایش شده و پرورش آن ها در جنین خوک ها پرداختند.

در این مطالعات تولید ۳۷ خوک مینیاتوری مد نظر بود که طبق برنامه تمامی این ۳۷ خوک مینیاتوری عاری از هرگونه ویروسی متولد شده و جهت بررسی مراحل مختلف تکوین اندام ها مورد آزمایش قرار گرفته است.

بنیانگذار کمپانی eGenesis که یکی از متخصصین ژنتیک مطرح در ایالات متحده آمریکا می باشد بیان داشت تنها ۲ سال تا اولین پیوند های ارگان خوک به انسان فاصله داریم.

تاریخ انتشار:۹۶/۵/۲۲

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).