به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی دومین نشست ستاد و مرکز ملی پرورش استعداهای درخشان و باشگاه دانش پژوهان جوان با حضور دکتر مهاجرانی رئیس این مرکز، دکتر کیهان ور رئیس کمیته علمی المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی و جمعی از مسئولین در محل مرکز ملی استعدادهای درخشان جوان برگزاری شد.

در ابتدای جلسه اعضای حاضر در نشست به مرور اقدامات انجام شده در راستای برگزاری المپیاد دانش آموزی سلول های و پزشکی بازساختی در سطح بین المللی پرداختند. سپس نقاط قوت و ضعف پیش نویس اساس نامه این المپیاد توسط اعضای حاضر در جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه جلسه دکتر کیهان ور بر حضور مشاوران حقوقی جهت نهایی نمودن اساس نامه برگزاری المپیاد دانش آموزی در سطح بین المللی تأکید نمود و اظهار داشت:  دبیرخانه این المپیاد با حضور اعضای کمیته مشترک ستاد و مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و باشگاه دانش پژوهان جوان دانش پژوهان جوان به زودی افتتاح خواهد شد.

در پایان جلسه رئیس مرکز استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان اذعان داشت: جهت به رسمیت شناساندن دبیرخانه المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی کمیته باید تمامی تلاش خود را به کار گیرد.

تاریخ انتشار:۹۶/۱۰/۲۷

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).