به گزارش از مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان از روابط عمومی و امور بین الملل ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی از مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، این مرکز در اولین سال حضور خود پس از افتتاح، در جشنواره تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز موفق به اخذ جوایز متعددی در بین برگزیده های دانشگاهی گردید.

دکتر پیمان کیهان ور معاون ترجمان پژوهش، فناوری و تجاری سازی مرکز در این رابطه افزود: دکتر محمد سمیعی عضو هیأت علمی مرکز و شورای پژوهشی و فناوری در حیطه دندان پزشکی و پژوهشگر برتر علوم بالینی برگزیده دانشگاهی و همچنین دکتر مهدی یوسفی مدیر امور پژوهشی مرکز جامع، به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در مقطع علوم پایه انتخاب گردید.

قائم مقام مرکز جامع در این رابطه اشاره کرد: در بخش استارتاپ های برتر کل دانشگاه تیم «آمنیوپوش»، بهینه سازی دور ریز پرده آمنیوتیک جهت مصارف بازساختی به عنوان برترین استارتاپ دانشگاه انتخاب گردید. در این تیم خانم ها سمیرا اصغری، مولود اکبرزاده، سپیده باستانی، رعنا امان پور، آقای امیر ولیزاده با هدایت خانم دکتر ندا کیهان ور حضور داشتند که تمامی اعضای فوق از کارشناسان مرکز جامع می باشند.

همین طور در اولین جشنواره منطقه ای و دومین جشنواره دانشگاهی فکت (فناوری، کارافرینی و تحقیقات دانشجویی) تیم فوق با سرپرستی امیر ولی زاده موفق به اخذ جایزه ایده برتر دانشگاهی با عنوان پریکارد آسلولار گاوی در محور پزشکی بازساختی گردید.

تاریخ انتشار: ۹۶/۱۰/۴

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).