سلول های بتا حاصل از سلول های بنیادی امیدواری زیادی جهت درمان سلولی دیابت بوجود آورده است. محققان دانشگاه کلمبیا در مطالعه ای به بررسی توانایی تمایز سلول های بنیادی جنینی استخراج شده از بیمار مبتلا به دیابت نوع یک به سلول های بتا پرداختند. از این روش می توان به عنوان منبعی برای تهیه سلول های islet جهت پیوند اتولوگ به بیمار استفاده کرد.

در این مطالعه محققان مشاهده کردند که سلول های بنیادی جنینی با راندمانی حدود ۵۵% در محیط آزمایشگاه توانایی تمایز به سلول های بتا را داشته و مارکر های اختصاصی سلول های بتا شامل MAFA و NKX6.1 را بیان می کنند.

پس از پیوند این سلول ها به موش های دارای نقص سیستم ایمنی، ترشح انسولین با توجه به سطح متابولیکی بدن تنظیم شده و پروسه تولید و ترشح انسولین بصورت طبیعی در می آید. نکته مهم اینجاست که این سلول های بتا حاصل از سلول های بنیادی جنینی توانایی حفظ سطح طبیعی گلوکز خون را حتی بعد از حذف سلول های بتا خود موش نیز دارند.

گرچه روش های مختلف بازبرنامه ریزی سلول و تولید سلول های iPS  امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است اما تمایز دقیق، کامل و مد نظر در سلول های حاصل از سلول های بنیادی جنینی بیشتر دیده می شود و این مطالعه شاهدی است بر این مدعا است که سلول های بتا حاصل از سلول های بنیادی جنینی توانایی لازم برای استفاده در روش های سلول درمانی کنترل دیابت نوع یک را دارند.

برای مطالعه بیشتر در مورد این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده فرمائید.

Reference: http://diabetes.diabetesjournals.org/content/early/2017/09/13/db17-0120

تلریخ انتشار:۹۶/۷/۱۰

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).