در مطالعه ای که اخیرا در مجله Clinical Oncology به چاپ رسیده است به موثر بودن درمان لوکمی لنفوئیدی مزمن (CLL ) مقاوم به داروی Ibrutinib با استفاده از سلول های Tمهندسی  ژنتیک شده ( CAR-T ) بر علیه آنتی ژن CD19 اشاره شده است.

Cameron J. Turtle محقق در مرکز تحقیقات سرطان Fred Hutchinson سیاتل می گوید: ما بعد از درمان به کمک سلول های CAR-T با افزایش سرعت روند کاهش CLL در گره های لنفاوی بیماران مواجه شدیم.

Ibrutinib نوعی مهار کننده تیروزین کینازی است که در درمان CLL کاربرد دارد. با این حال پاسخ به این نوع درمان در کل چندان بالا نیست. سلول های CAR-T ضد آنتی ژن CD19 در درمان لوکمی حاد لنفوئیدی و لنفوم غیر هوچکین بسیار موثر بوده است. بنابراین، در این مطالعه، Turtle و همکارانش اثر این نوع درمان را در بیماران مبتلا به CLL مقاوم به Ibrutinib مورد بررسی قرار دادند.

در این مطالعه ۲۴ بیمار همراه با شیمی درمانی با دوز های مختلف سلول های CAR-T تحت درمان قرار گرفتند. ۸۳% از بیماران سندرم آزاد سازی سیتوکین (CRS) را تجربه کردند و ۳۳% نیز دچار سمیت عصبی شدند که در تمامی موارد قابل جبران بود اما برای یکی از بیماران منجر به مرگ شد. این عوارض جانبی در درمان بیماران مبتلا به لوکمی حاد لنفوئیدی هم مشاهده شده بود و تازگی نداشت. بنابراین، تغییر دوز استفاده از سلول هایCAR T می تواند نتایج درمان بیماران مبتلا به CLL به کمک این نوع سلول ها را بهبود بخشد.

Reference: http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2017.72.8519

تاریخ انتشار:۹۶/۶/۲۶

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).