به گزارش روابط عمومی مرکز سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، اولین جلسه ی تئوری و عملی کارگاه آموزشی سه‌روزه  اصول کشت، جداسازی، تولید سلول و فراورده های سلولی، با حضور اساتید محترم جناب آقای دکتر پیمان کیهان ور و آقای دکتر علیرضا شعاع حسنی از اعضای شورای مدیران ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری های ریاست جمهوری، ساعت ۸:۳۰ صبح روز چهارشنبه ۱۸ اسفند در سالن کنفرانس برای همکاران این مرکز برگزار شد.

در آغاز این کارگاه دکتر پیمان کیهان ور معاون ترجمان، فناوری و تجاری سازی مرکز، به تشریح مقدمه ای در رابطه بامفهوم کلی سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی و تاریخچه ی درمان توسط این سلول ها پرداختند.

سپس آقای دکتر شعاع حسنی در رابطه با کشت سلولی، سلول درمانی، اهمیت سلول های بنیادی در عرصه ی فناوری و تجاری سازی و خدمات مربوط به آنها مطالبی ارائه نمودند و در ادامه به همراه دکتر کیهان ور به توضیحات مفصلی در راستای مفاهیم اصلی سلول های بنیادی مزانشیمی و چربی، تولید فرآورده های زیستی این سلول ها، بررسی عملکرد و نیز کاربرد وسیع آنها در پزشکی بازساختی و قوانین مربوط به سلول های بنیادی پرداختند.

در ادامه دکتر کیهان ور و دکتر شعاع حسنی با شرکت کنندگان، در آزمایشگاه سلولی به آموزش کار عملی پرداختند.
این کارگاه که از ساعت ۸:۳۰ آغاز گزدیده بود در ساعت ۱۸ به پایان رسید.
/پایان خبر

 

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).