به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری و رشد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، محققان دانشگاه علوم پزشکی تبریز با حمایت مرکز نوآوری و رشد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی موفق به ساخت ارگان واره های قلب تپنده شدند که گامی موثر برای درمان بیماریهای قلبی- عروقی می باشد.

سیستم کشت ارگانوئید یک فناوری مرز دانش است که اساس آن بر تکثیر سلول های بنیادی استوار است. این فناوری اجازه کشت نامحدود از سلول های بنیادی جهت رشد اندام های مینیاتوری که ارگانوئید نامیده  می شوند را به دنیای علم و تکنولوژی داده است. در سالهای اخیر مطالعات محدودی در کشورهای مختلف در زمینه تولید ارگانوئیدهای قلبی و استفاده از این ارگانواره ها برای سلول درمانی بیماریهای قلبی و همچنین برای آزمایش‌های دارویی آغاز شده است.

در این طرح فن آورانه، ارگانوئیدهای قلبی تپنده از سلول‌های پیش‌ساز قلبی حاصل از تمایز سلول‌های بنیادی پرتوان تولید شدند و می توانند به عنوان مدلی برای بررسی روشهای نوین درمانی در بیماریهای قلبی- عروقی از قبیل سلول درمانی برای بیماران با نارسایی‌ قلبی و آزمایش های دارویی مورد استفاده قرار گیرند. این طرح فن آورانه مصوب مرکز نوآوری و رشد سلولهای بنیادی و پزشکی باز ساختی با همکاری مرکز تحقیقات قلب و عروق و مرکز تحقیقات ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و محققین پژوهشگاه رویان (دکتر سارا پهلوان) با موفقیت انجام شده است

مجری اصلی این طرح دکتر ندا روشن روان عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تبریز می باشد.

امیدواریم در آینده شاهد پیشرفتهای روزافزون محققین و پژوهشگران گرامی در این زمینه باشیم.

 

 

 

تاریخ انتشار:۰۱/۰۹/۰۹

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).