محققان دانشگاه کلمبیا موفق به ساخت داربست سلول های ریوی حاوی سیستم عروقی شدند.این داربست امکان حذف بافت پوششی یا اپیلیوم ریوی را میسر می سازد اما کارایی و عملکرد شبکه عروقی و ماتریکس ریه را حفظ می کند. هدف از انجام این مطالعه که در مجله Science Advances منتشر شد، کشف روش های جدید برای کمک به ترمیم و نیز ترویج اهدای ریه برای درمان مرحله انتهایی نارسایی این اندام است.

ابتلا به مرحله انتهایی نارسایی ریه سومین عامل برجسته مرگ و میر در سراسر جهان است، به طوری که تنها در آمریکا سالانه ۴۰۰ هزار نفر را به کام مرگ می کشاند. ریه بیش از ۴۰ نوع سلول مختلف دارد و سطح کلی حدفاصل مجرای عبور هوا و عروق تقریبا به اندازه یک زمین تنیس است؛ این موضوع تلاش های قبلی را برای مهندسی زیستی ریه های کاربردی از داربست های کاملا بدون سلول یا مصنوعی که فاقد عروق کاربردی خونی بودند، دشوار تر می ساخت.اما محققان دانشگاه کلمبیا اعلام کردند که برای نخستین بار یک ریه کاربردی حاوی سیستم عروقی پرفیوژن و سالم را در یک ریه خارج شده از بدن موش،با موفقیت مهندسی زیستی کرده اند.

گوردانا ونجاک نواکویک مدیر آزمایشگاه سلول های بنیادی و مهندسی بافت در دانشگاه کلمبیا گفت: استدلال ما این بود که یک داربست ایده آل ریه باید حاوی عروق خونی پرفیوژن و سالم باشد و بنابراین روشی ابداع کردیم که سیستم عروقی کاملا کاربردی ریه را حفظ می کند اما در عین حال پوشش اپیتلیال معیوب مسیرهای هوایی را حذف کرده و سلول های سالم درمانی را جایگزین آن ها می کند.وی قابلیت درمان انتخابی اپیلیوم ریوی را حائز اهمیت عنوان کرد زیرا بیشتر وضعیت های ریه بیماری های اپیلیوم هستند.محققان، ساخت این داربست را گامی به جلو در جهت مهندسی زیستی ریه ها می دانند. آن ها می گویند: ساخت ریه های کاملا فاقد بافت پوششی اپیلیوم که دارای سیستم عروقی کاربردی باشد، می تواند مرزهای جدیدی را در مهندسی زیستی ریه و پزشکی بازساختی باز کند.

Reference: advances.sciencemag.org/content/3/8/e1700521

تاریخ انتشار: ۹۶/۷/۴

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).