به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، کنفرانس دو روزه ی تشخیص، درمان و تجویز داروها در نارسایی قلب و پیوند قلب با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز، انجمن قلب و عروق ایران شاخه ی آذربایجان شرقی و مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مکان هتل پارس تبریزاز تاریخ ۱۹ الی ۲۰ اسفند برگزار گردید.

در این کنفرانس که گروه های هدف مختلف از قبیل متخصصین قلب، متخصصین جراحی قلب و سایر متخصصین مربوطه حضور داشتند که در روز دوم در پنل مربوط به نارسایی قلبی، دکتر کیهان ور عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، قائم مقام و معاون ترجمان، فناوری و تجاری سازی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان با عنوان سلول درمانی در نارسایی قلبی به سخنرانی پرداختند. ایشان در ابتدا به بازار مربوط به سلول های بنیادی به ویژه در حیطه ی قلب و عروق و همینطور کارآزمایی های بالینی در این عرصه پرداختند و از روند رو به رشد کارآزمایی بالینی به ویژه کارآزمایی هایی که فاز ۲ و ۳ را در حیطه ی قلب و عروق طی کرده اند، سخن گفتند. ایشان ذکر نمودند که در حال حاضرنزدیک ۲ الی ۳ درصد محصولات سلول درمانی و نزدیک ۱۵ الی ۲۰ درصد کارآزمایی های بالینی در دنیا مربوط به بیماری های قلب و عروق می باشد و از این لحاظ بعد از سرطان،بیماری های قلب و عروق رتبه ی دوم را در حیطه ی کارآزمایی های بالینی با سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در اختیار دارد در ادامه ایشان به بررسی تحقیق خود در رابطه با ردیابی سلول های بنیادی مشتق از اندومتر رحم به عنوان منبعی جهت آنژیوژنز در بیماران مبتلا به انفارکتوس MI و نارسایی قلبی پرداخته و به موضوعات مربوط به تلفیق عروق و فناوری های سلول های بنیادی، نانوفناوری، دامپزشکی و بیماری های قلب و عروق پرداختند.

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).