به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، سمینار با محوریت ایزوله کردن و جداسازی سلول های کوپفر کبدی از بیماران هپاتوسلولار کبدی در تاریخ ۱۷ دی ماه در سالن کنفرانس مرکز جامع برگزار گردید.

در این سمینار ابتدا دکتر صندوقچیان روش های  ازمایشگاهی ایزوله کردن سلول های کوپفر کبدی از کبد  موش  و انسان را توضیح دادند. در ادامه بعد فیلمی در ارتباط با جدا سازی این سلو ل ها از موش نشان دادند
در پایان ای جلسه از سمینار ایشان به پرسش های مطرح شده از طرف شرکت کنندها پاسخ دادند.
تاریخ انتشار:۹۶/۱۰/۲۰

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).