به گزارش مرکز جامع سلول­های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، سمینار با محوریت” تست های مولکولی- سلولی (انواع، روش ها، ارزیابی و…) “توسط آقای ابوالفضل برزگری در تاریخ یکشنبه ۲۸ خرداد ماه در سالن کنفرانس این مرکز برگزار گردید. در ابتدای سمینار اقای برزگری به ارائه توضیحاتی در رابطه با دستگاه های مختلف و انواع تکنیک و تست های کاربردی در زمینه سلولی و مولکولی پرداختند.

سپس ایشان توضیحات جامعی در مورد کنترل کیفی (QC) در زمینه درمان با سلول های بنیادی، تزریق، ایجاد بیوبانک و … ارائه دادند. در ادامه ایشان توسعه پروتکل های اجرایی که در زمینه بالینی کاربرد دارند و می توانند منجر به ثبت اختراع شود مهم دانستند.

هم چنین آقای برزگری به مطالبی در رابطه با مراحل درمان با سلول های بنیادی اشاره نموده و در نهایت در مورد کاری که در حال حاضر در آزمایشگاه این مرکز در حال انجام است و نتایج حاصله به توضیح پرداختند.

تاریخ انتشار: ۹۶/۳/۲۹

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).