به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول­های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، سمینار با محوریت” سل تراپی در دندان (تعریف، اختلالات، G Line و…) “توسط دکتر مرضیه آقازاده (هیئت علمی دانشگاه) در تاریخ یکشنبه ۱۵ مرداد ماه با حضور اساتید و همکاران در سالن کنفرانس این مرکز برگزار گردید.

در ابتدای سمینار دکتر آقازاده به ارائه توضیحاتی در رابطه با خصوصیات سلول های بنیادی دندان در حیطه بیماری های دندان پرداختند. در ادامه ایشان توضیحات جامعی در دو زمینه Partial Tooth Regenerative و Whole Tooth Regenerative و نیز مزایا و معایب هرکدام ارائه دادند.

سپس ایشان به توضیح مهم ترین مولفه وجود منبع سلولی جهت بدست آوردن استم سل های پرکاربرد در زمینه سل تراپی دندان پرداختند. در ادامه دکتر آقازاده از موفق ترین مطالعه های موجود در این زمینه در سطح دنیا، به ویژه مطالعاتانجام شده که در ژاپن (مطالعات دکتر تاکاهاشی، مطالعات دکتر سوجی و…)، بیوبانک های ایجاد شده در این کشور و نیز از همکاری هایی مشترک خودشان با ژاپن توضیحاتی ارائه دادند

در نهایت این جلسه از سمینار، با سخنانی در رابطه ایجاد راه کارهای مؤثر در سل تراپی دندان و سؤال و پاسخگویی ایشان به سوالات حاضرین و اساتید به پایان رسید.

تاریخ انتشار: ۹۶/۵/۱۶

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).