به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول­های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، سمینار با محوریت” سل تراپی در پوست (تعریف، اختلالات، G Line و…) “توسط دکتر محمد رضا رنجکش (هیئت علمی دانشگاه) در تاریخ یکشنبه ۱۱ تیر ماه در سالن کنفرانس این مرکز برگزار گردید.

در ابتدای سمینار دکتر رنجکش به ارائه توضیحاتی در رابطه با انواع تکنولوژی های مربوط به سل تراپی پوست از جمله  Somatic cell technology, Genom Editing, cell plasticity technology  و… پرداختند. در ادامه ایشان توضیحات جامعی در مورد بیومتریال ها و ویژگی سلول های کاربردی در سل تراپی پوست از قبیل سلول های مزانشیمال و ویژگی آنها ارائه دادند.

در ادامه ایشان در مورد بیماری های شایع پوستی از جمله ویتیلیگو، انواع سوختگی ها، Epidermolysis bollous، Skin inflammatory disease، انواع زخم ها (زخم های وریدی، دیابتی، شریانی، زخم های ناشی از سرطان های پوست و ناشی از سوختگی)، و ملانوما توضیحات جامعی ارائه دادند.

در نهایت دکتر رنجکش سخنان خود را با توضیح علت های بیماری و راه کارهای درمانی نوین به ویژه سل تراپی برای درمان بیماری های ذکر شده به پایان رساندند.

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).