به گزارش مرکز جامع سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، سمیناری با محوریت سلول های بنیادی سرطانی توسط خانم دکتر اکبرزاده در سالن کنفرانس مرکز جامع با حضور اساتید و همکاران این مرکز در  تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه برگزار گردید.

در این سمینار ابتدا مقدمه ای از سلول های بنیادی سرطانی و علل مقاومت دارویی در این سلول ها ذکر شد. سپس به توضیحاتی در ارتباط با روش های متداول جداسازی و کشت این سلول ها پرداخته شد و در ادامه روش های درمانی نوین و کارآزمایی های بالینی صورت گرفته تا به امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در نهایت  به بررسی دو طرح تحقیقاتی با هدف از بین بردن سلول های بنیادی سرطانی در قالب کارآزمایی بالینی پرداخته شد.

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).