به گزارش روابط عمومی مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان، سومین جلسه ژورنال کلاب در مورخه ۹۷/۲/۱۶  در این مرکز برگزار گردید.

در این جلسه سه هدف از اهداف مرکز جامع، بررسی گردید.

در ابتدای این جلسه، آقای دکتر بهزاد برادران در مورد هدف و موضوع  « تولید پایلوت  چهار آنتی بادی مورد استفاده در تحقیقات در سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی » گزارش  خود  را ارائه دادند مقرر گردید آقای دکتر برادران در مورد موضوع پروپوزال تکمیلی را آماده و تا تاریخ ۹۷/۲/۳۱ تحویل دهند.

در ادامه، آقای دکتر عباسی در مورد هدف « ساخت رگ مصنوعی برای تحقیقات پره کلینیکال » گزارش خود را ارائه دادند و مقرر شد  موضوع و هدف مربوطه را را در قالب پروپوزال آماده و بعد از ثبت در سامانه پژوهان تا تاریخ ۹۷/۲/۳۰ ارائه نمایند.

در آخر جلسه آقای دکتر جعفر سلیمانی راد در رابطه با هدف « تولید بافت عضروف برای مقاصد تحقیقاتی » گزارش خود را ارائه دادند و مقرر گردید ایشان هدف مربوطه را در قالب پروپوزال آماده و تا تاریخ ۹۷/۳/۳۰ تحویل دهند.

تاریخ انتشار:۹۷/۲/۱۷

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).