شرکت Celyad در این گزارش بیان داشت که هیچ نوع سمیتی در بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ بعد از سه ماه از اولین کارآزمایی بالینی انجام شده دیده نشده است و بیماری آن ها تثبیت شده و از پیشرفت بیماری جلوگیری شده است.

بعد از سه ماه پیگیری اثر درمان مشخص شد که سلول درمانی بر پایه سلول های CAR-T علیه مارکر NKR-2 باعث شده است که دو نفر از بیماران که سرطان آن ها در مرحله متاستاتیک قرار داشت، بیماری آن ها تثبیت شده و از پیشرفت آن جلوگیری شده است. این دو بیمار مبتلا به سرطان روده بزرگ بودند و حداقل دو مرتبه تحت شیمی درمانی قرار گرفته بودند اما این روش برای مهار پیشرفت سرطان در آن ها موفقیت آمیز نبوده است.

دکتر کریستین هومسی، مدیرعامل شرکت Celyad می گوید: علیرغم اینکه فقط یک دهم از دوز مورد انتظار بر اساس آزمایشات حیوانی مورد استفاده قرار گرفته است ، نتایج نشان دهنده تثبیت بیماری بوده است. بیمار دیگر نیز که دارای سرطان پانکراس بود هنوز تحت نظر قرار دارد. این شرکت در حال ثبت نام افراد جهت کارآزمایی بالینی با دوز های بالاتر است.

طبق مشاهدات عدم سمیت زایی و کارایی بالای این نوع درمان، شرکت Celyad توان پیشی گرفتن از شرکت های Novartis یا Kite Pharma را از خود نشان داده است. اما هنوز باید منتظر نتایج کارآزمایی بالینی این شرکت با دوز های بالاتری بود.

تاریخ انتشار: ۹۶/۵/۲۴

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).