محققان مرکز پزشکی بازساختی دانشگاه ادینبورگ، برای اولین بار نتایج کارآزمایی بالینی درمان سیروز کبدی با کمک سلول درمانی را موفقیت آمیز گزارش کردند و مقاله مربوطه را در مجله Nature به چاپ رساندند. آنها سلول های خونی را بازبرنامه ریزی کرده و به ماکروفاژ تمایز دادند. سپس این سلول ها را بصورت اتولوگ به بیمار پیوند زدند. نتایج اولیه نشانگر هیچگونه عارضه جدی نبود و همین امر موجب تائید ایمن بودن این روش درمانی می باشد. حال محققان به دنبال انجام فازهای بعدی این کارآزمایی بالینی می باشند.

سیروز کبدی بیماری خطرناکی است که در کشورهای پیشرفته بسیار شایع می باشد. نتایج این کارآزمایی امید را برای درمان این بیماران به همراه داشته است. محققان امیدوارند در صورت مثبت بودن نتایج در فازهای بعدی کارآزمایی بالینی و در جمعیت بالاتری از بیماران این روش درمانی تائید شده و در دسترس بیماران قرار گیرد.

 

Reference:https://www.regmednet.com/users/3641-regmednet/posts/54658-cell-therapy-weekly-positive-results-from-first-liver-disease-cell-therapy-trial

There are no comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).